Ontvang gratis documentatie

Meer dan 100 producten

GRATIS nieuwsbrief

Interessante bouwartikels

Wat doet een ventilatieverslaggever

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever  ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA. Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

Waarom gaan voor een BEN-woning?

Tegen 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen een E-peil van 30 halen. Iedereen die dit nu reeds haalt of nastreeft wordt een BEN-voorloper genoemd. Als studiebureau of architect kan je een BEN-label aanvragen (net zoals MijnEPB en Moduul voorlopers zijn). Onlangs werd het 500ste BEN-label uitgereikt.

Waarom een blowerdoortest?

Bij een blowerdoor (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodigwarmteverlies.

Meer nieuws

Korting op KI bij laag E-peil?

U kan vanaf aanslagjaar 2009 een premie krijgen in de vorm van een vermindering van de onroerende

Is hernieuwbare energie verplicht bij verbouwingen?

In het laatste voorstel van het wijzigingsbesluit staat dat niet-residentiële projecten en ingrij

Verdwijnt binnenkort het K-Peil?

Het Schil-peil is een vervanging voor het K-peil en de netto-energiebehoefte.

Geen nieuwbouw – toch nieuwe beglazing?

Wie nu bouwt, gaat zorgen voor een optimale isolatie van zijn woning.

Tuinhuis of bijgebouw

Binnen en buiten vloeien steeds meer in elkaar over.

Welke raamprofielen moet ik kiezen?

Aangezien de gevel het uithangbord is van je woning, moet je weloverwogen je ramen gaan uitkiezen

Welk type beglazing moet ik kiezen?

Wie moet nog overtuigd worden om de enkele beglazing in zijn woning te laten vervangen door een i

Bereken en verbeter zelf je E-Peil

Op deze pagina maakt men een EPB simulatie en berekent men zelf het E-peil, K-peil en de geschatt

Lang leve het licht: van dakraam tot lichtstraat

Niets is zo fijn als een woning die als het ware oplicht door een natuurlijke lichtinval.

Een tuin op je dak

Wie groene vingers heeft, is vast en zeker gewonnen voor een daktuin.

Hoe beperk je het energieverbruik bij een verbouwing

Ook bij de renovatie van woningen ligt de klemtoon vandaag op een drastische vermindering van het

Betonbouw

Naast de funderingen, de kelder en de vloerwelfsels kun je ook de muuropbouw gedeeltelijk of zelf